Skolefrihed

 
På Skødstrup Skole ønsker rigtig mange forældre, at afholde ferie med deres børn udenfor skoleferierne. I skoleåret 2011/12 tog ca. 160 elever ekstra ferie i én uge eller flere uger i løbet af skoleåret.
 
Det er positivt, at så mange forældre tager på ferie med deres børn, og både sundt og godt for børnene. Men vi kan ikke komme uden om, at det påvirker både undervisningen af barnet og af klassen som helhed. Barnet kan i- eller efter ferien, samle op på de skriftlige sider klassen har arbejdet med, og læse det stof der er gennemgået, men det arbejde med stoffet, der foregår i klassen, går barnet glip af. Desuden påvirker fraværet klassen generelt. Det betyder noget, at der mangler en sidekammerat eller en makker i gruppearbejdet, og det betyder noget, at der hele tiden er elever i klassen, der ikke har deltaget i det, der foregik i ugen før.
Derfor vil jeg henstille til, at det at tage ekstraordinært fri begrænses til, dér hvor det er absolut nødvendigt, for at familien kan komme på ferie.
 
På 8. og 9. klassetrin kan vi generelt ikke anbefale, at eleverne får fri udenfor skoleferierne. 
 
Proceduren når I søger ekstraordinær ferie er, at I skriver til klasselæreren, der kan give tilladelse til ekstraordinær ferie af op til en uges varighed. Hvis der er tale om længerevarende frihed fra skolegang, f.eks. i forbindelse med udlandsophold, kontaktes afdelingsledere.
 
Lektier: Ved en uges ekstraordinær ferie, står forældre/eleven selv for at samle op på, hvad eleven er gået glip af, i den uge hvor han/hun var fraværende. Det kan gøres f.eks. ved kontakt til en anden elev i klassen, eller ved at eleven spørger læreren i timerne i enkelte fag, når han/hun kommer i skole igen. Læreren udarbejder ikke særskilte planer for elever, der tager på kortere ekstraordinær ferie.
 
Ved længere varende fravær indgås en skriftlig aftale med skolen, og lærerne er behjælpelige med at lave en arbejdsplan.

 

Link

 
Ansøgning om ekstraordinær frihed (doc)
 

Ansøgning om ekstraordinær frihed (pdf)