Skolebestyrelsen fører

tilsyn med skolens virksomhed.

fastsætter principper for skolens virksomhed.

godkender undervisningsmidler og fastsætter ordensregler.

godkender skolens budget, inden for de økonomiske rammer, der er fastsat af kommunen.

udarbejder forslag til byrådet om skolens læseplaner, samt om forsøgs- og udviklingsarbejde.

kan afgive indstilling til byrådet om alle spørgsmål, der berører skolen og skal afgive udtalelser om alle spørgsmål, som byrådet forelægger dem.