Lejrskoler

Lejrskoler

Lejrskoler er en integreret del af undervisningen, som er organiseret og tilrettelagt som et særligt forløb med overnatning(er). På 3. og 5. klassetrin tager klasserne på lejrskole med to eller tre overnatninger. På 7. klassetrin er der en lejrskole med fire overnatninger. Eleverne har mødepligt til lejrskoler.

Til forplejning opkræves 75 kr. per dag. Øvrige udgifter dækkes af skolen.

 

Klassekasser

I de fleste klasser vælger forældrene at oprette en klassekasse. Forældrene indbetaler et mindre beløb f.eks. én gang årligt. Disse penge går til formål der ligger ved siden af det undervisningsmæssige, som f.eks. tønder til fastelavn, juletræ til jul, fortæring på en særlig festdag. Klassekasser og al indsamling af penge forældrenes ansvar.

 Skødstrup skole, 2012