Skolebus

Skødstrup skole har ikke skolebuskørsel, da vi kun har få elever, der har så langt til skole, at de er berettigede til gratis befordring mellem skole og hjem.

I følge Folkeskoleloven § 26 gælder følgende afstandskriterier:

0. - 3. klasse: Buskørsel, når skolevejen er længere end 2,5 km.

4. - 6. klasse: Buskørsel, når skolevejen er længere end 6 km.

7. - 9. klasse: Buskørsel, når skolevejen er længere end 7 km.

Forældre til børn, der er berettigede til befordring, bedes henvende sig på skolens kontor for nærmere oplysninger.