Adresseændring

For at skolen hurtigt kan komme i forbindelse med ethvert hjem, er det nødvendigt, at vores kartotek altid er ajourført. Det er derfor vigtigt, at forældre på ForældreIntra opdaterer telefonnummer og e-mail, hvis de ændrer sig. Navne og adresseændringer får skolen derimod automatisk fra Folkeregisteret.

Hvis man fraflytter skoledistriktet men ønsker at fortsætte skolegangen på Skødstrup Skole, skal man ikke foretage sig noget. Man har i henhold til Folkeskoleloven ret til at fortsætte på en folkeskole efter flytning fra distrikt eller kommune.

 

Skødstrup skole, 2014