Skolens opdeling

 
Skolen er fra og med skolestart 2016 overordnet organiseret i en indskoling (0.-4. klasse) og en udskoling (5.-9. klasse).
 
Indskolingen er opdelt i 3 "små skoler": Afdeling A (0.-2. klasse), Afdeling B (0.-2 klasse) og 3.-4. årgang. Til hver afdeling er der tilknyttet en SFO-afdeling De fysiske rammer medvirker til, at eleverne føler sig som en del af en lille skole (ca. 150 børn i hver afd.) og klyngeopbygningen giver optimale muligheder for aldersintegreret undervisning på disse klassetrin.
 
Udskolingen er organiseret årgangsvis.