Færdsel

 

Skolepatruljer

For at sikre elevernes skolevej har vi på Skødstrup Skole god hjælp af skolepatruljerne. Det er elever fra skolens 8. og 9. klasser, der udfører denne opgave. Det er et meget ansvarsfuldt job, de unge mennesker påtager sig til gavn for fællesskabet. Derfor forventer de respekt og støtte fra alle; både børn og voksne.

Skolepatruljer 3 steder på skolevejen:
Ved fodgængerovergangen på Grenåvej klokken 7.45 - 8.00.
I svinget på Bondehaven ved stien til skolen klokken 7.45 - 8.00.
På Lærkebakken ved stien bag klyngerne klokken 7.45 – 8.00.


Næsten 900 børn og voksne møder på skolen hver morgen!
Vi opfordrer forældrene til at lære børnene at gå eller cykle til skole, for at forebygge de farlige situationer der kan opstå, såfremt der er mange biler på tilkørselsvejene samtidig med, at 780 elever og 100 medarbejdere møder på skolen.

 

Bilkørsel om morgenen
Køres eleverne i bil om morgenen, er det ikke muligt for forældre at benytte skolens parkeringspladser, der er reserveret personalet. Rosenbakken kan således ikke benyttes til afsætning af elever.
Eleverne kan sættes af på Rosenhaven, hvor de via Æblerosevej kan gå sikkert til skole.
På Lærkebakken er »rundkørslen« kun beregnet til afsætning.
Af hensyn til skolepatruljerne og de mange gående og cyklende elever er der stopforbud i begge sider af Lærkebakken.

 

Sikker skolevej - også for gående og cyklende elever
Det overordnede princip er naturligvis, at skolevejen skal være sikker for alle elever; også for det store flertal af eleverne der ikke køres til skole.

Skødstrup skole, 2012